Kulübümüzün eski başkanlarımızdan Sn. Ali AY’ın Başkanlık yaptığı dönemde, 2017 yılına ilişkin bir bütçe hazırlanmadığı ve Genel Kurul’un onayına sunulmadığı kulüp kayıtlarından anlaşılmıştır. Oysa ki görev yaptığı sırada yürürlükte bulunan Bursaspor Kulübü Derneği Tüzüğü’nün bütçeye ilişkin hükümlerinde Kulübün her türlü mali işlerinin Genel Kurul’da kabul edilen bütçeye göre yönetileceği, Yönetim Kurulunun ancak onaylanan bütçe ve tüzük hükümleri çerçevesinde borçlanabileceği, tüzük hükümlerine uymadan yapılan harcamalardan ve ödemelerden şahsen sorumluluğunun bulunduğu düzenlenmiştir.

O dönem yürürlükte bulunan Tüzüğün 59.3. SORUMLULUK başlıklı maddesi ise şu şekildedir,

“Bütçenin uygulanması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Tüzük hükümlerine uymadan yapılan harcamalardan ve ödemelerden, ilgililer müştereken ve müteselsilen sorumludurlar,  ÖDENEN MİKTARI BURSASPOR’A GERİ ÖDERLER.

Bu bağlamda Tüzük hükümlerine uymadan yapılan harcamalardan ve ödemelerden şahsen sorumluluğu bulunduğundan 2017 yılında onaylanmış bütçe olmaksızın kanuna ve tüzüğe aykırı olarak yapılan harcamalar için 129.388.227,02TL’nin Kulüp Hesabına faizi ile birlikte ödenmesini noter aracılığıyla gönderilen ihtarname vasıtasıyla Sn. Ali AY’dan talep edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Editör: Haber Merkezi