TeksasBursasporlular Demek Başkanı Ertuğ Toker‘in 6 Temmuz 2023 tarihinde Bursaspor Kulübü’ne ilettiği dilekçenin akıbeti için istenen cevaba Bursaspor Kulübü Başkanı Recep Günay tarafından yanıt verildi.

Günay tarafından verilen bilgilendirmede “Cevap verme yetkisinin kendilerinde olmadığı yönünde “cevap” verildi.


Teksas Grubunun açıklaması şöyle;

Genel Kurul‘da yaptığımız itiraz ve akabinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu‘na hitaben 06.07.2023 tarih ve 163 / 164 evrak kayıt numaraları ile usulsüz işlemlere ilişkin inceleme talebimize 30 gün cevap gelmemesi üzerine; Bilgi Edinme Yasası kapsamında Bursaspor Kulübü Yönetimi‘ne, Yönetim ve Denetim Kurulu tarafından yapılan çalışmalara dair izahat sorulmuş olup; Recep Günay tarafından Kulübe verdiğiniz dilekçeye cevap verme yetkisinin kendilerinde olmadığı yönünde “cevap” gönderilmiştir.

Takdir kamuoyunundur.


Ertuğ Toker’in dilekçesi şöyle;

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu‘na

06.07.2023 tarih ve 0163/0164 evrak kayıt numaralı dilekçelerimiz Hk.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu‘na hitaben (02.07.2023 tarihinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Divanı’na sunulan itiraza atıfla06.07.2023 tarihli dilekçelerimizle yürütülen iş ve işlemler ve bunların sonucuna ilişkin cevabi yazının (bahsi geçen konulardaki denetim kurulu tespitleri de eklenerek) bilgi edinme kapsamında tarafımıza sunulması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Ertuğ Toker
Teksaslı Bursasporlular Demek Başkanı


Recep Günay’ın cevabı şöyle;

Konu: 07.08.2023 tarihli talep yazısı hk.

TEKSASLI BURSASPORLULAR DERNEĞİ’NE

07.08.2023 tarihli dilekçenizde 06.07.2023 tarihli dilekçeniz ile ilgili yürütülen işlemler ve sonuçları ile ilgili tarafımızdan bilgi talep edilmiştir.

Söz konusu verilen dilekçe ile ilgili bilgi içerme yetkisi yönetiminizin yetkisi kapsamında olmayıp, bu yetki Sayın Divan Kurulu Başkanlığı‘ndadır.

Söz konusu talebiniz ile ilgili olarak Divan Kurulu Başkanlığı‘na dilekçe vererek başvuruda bulunmanızı rica ederiz.

Bursaspor Yönetim Kurulu Adına Başkan Recep Günay

Editör: Haber Merkezi