Açıklamada kurulun yetkileri belirtilirken yeniden bir kongre kararı alınması ile ilgili bir görev yetkilerinin olmadığı açıklandı.

işte o açıklama;

“Bağımsız Denetleme Kurulu olarak 02/07/2023 tarihinde yapılan olağanüstü seçimli genel kurul neticesinde görevimize başlamış bulunmaktayız. Yaşadığımız sancılı süreçte basında ve Sosyal Medya kanallarında Bağımsız Denetim Kurulumuz yaşananların sorumlusu ve tek çözüm yolu olarak gösterilmektedir.

Bağımsız Denetim kurulumuzda görev yapan hiçbir arkadaşımız bugüne kadar hiçbir yöneticinin Mali Müşavirlik hizmetini dahi yapmamıştır. Dolayısıyla camia içinde bulunan hiçbir bireye bağlılığımız yoktur. Tüzüğümüz bizim anayasamızdır.

02/08/2023 tarihi itibarı ile bugüne kadar Divan Başkanlık Kurulu’ndan ve Yönetim Kurulu’ndan tarafımıza iletilmiş herhangi bir denetim başvurusu bulunmamaktadır.

Sosyal Medya ve Basın kanallarında 02/07/2023 tarihinde yapılan olağanüstü seçimli genel kurulun ve adaylık başvurularının usule uygun olmadığı konusundaki paylaşımları göz önünde bulundurduğumuzda olağanüstü seçimli genel kurulun ve adaylık başvuru evrak ve belgelerinin incelenmesi Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri içerisinde bulunmamaktadır.

Bahsi geçen tüzük maddelerine bakıldığında Bağımsız Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri içerisinde yer almadığı, adaylık başvurularının Divan Başkanlık Kurulu tarafından alındığı aday seçilme ve yeterliliği bakımından incelendiği açıkça görülmektedir.

02/07/2023 Tarihinde gerçekleşen Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında yapılan başvurular ve itiraz dilekçeleri dikkate alınmamış kongre normal seyrinde devam etmiştir. Toplantının yönetimi ve güvenliği tamamen Genel Kurul Divan Başkanı tarafından sağlanır. Genel Kurul Divan Başkanı; Genel Kurul’un tarafsız, adil ve mevzuata uygun şekilde aksamadan gerçekleştirilmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdür. Denetim Kurulu olarak normal akışı içinde başlamış ve sona ermiş olduğu tutanaklar ile tespit edilen Genel Kurul’u inceleme, bu konu hakkında görüş beyan etme görevi ve yetkisi söz konusu değildir.

Bağımsız Denetim Kurulu olarak görev ve yetkilerimiz çerçevesinde Bursaspor’umuzun menfaatlerine ve tüzüğüne uygun olarak çalışmalarımızı ve incelemelerimizi yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

Editör: Haber Merkezi