Osmangazi ilçesinde geçtiğmiz bir hafta böyle geçti.