Meclis'ten geçen Spor Yasası Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasayla birlikte spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10'una kadar borçlanabilecek. Kulüp başkanları ve yöneticiler, yaptıkları fazla borçlanmadan sorumlu tutulacak. Mevcut yöneticilerden önceki borçlar için de spor kulüplerine bir ödeme takvimi çıkartılacak.

Düzenlemeyle, kulüplerdeki kayıt dışılığında önüne geçilecek.

YENİ SPOR YASASI DETAYLARI

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifte üzerinde iktidar ve muhalefetin ortak önergeleriyle bazı maddelerde değişikliğe gidilirken bazı maddeler de metinden çıkarıldı. Buna göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil edilen spor kulüplerinin İçişleri Bakanlığı'na bildirilme şartı tekliften çıkarıldı. Nefret ve ayrımcılık suçlarından mahkum olanların, spor kulüpleri ve anonim şirketlerindeki üyeliklerinin mahkeme kararından sonra düşmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun'da yer alan düzenlemeler göre; denk bütçe uygulaması ile takımların geliri kadar borçlanabilmesi şartı getirildi. Kulüplerin, belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yapabilmesi sağlandı. Kulüp başkanı ve yöneticileri, görevde kaldıkları dönem ait borçlardan sorumlu tutulacak.

FEDERASYONLARIN YÖNETİM KURULUNDA EN AZ İKİ MİLLİ SPORCU YER ALACAK

Futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Futbolcu ile imzalanacak menajerlik sözleşmesinin noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunlu olacak. Menajer ile maksimum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Federasyonların yönetim kurulunda en az iki milli sporcu yer alacak.

Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Yer alan düzenlemeler kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları hakkında uygulanmayacak.

ASKERİ SPOR KULÜPLERİ TESCİL EDİLME ŞARTIYLA SPORTİF FAALİYETLERE KATILABİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kadro ve kuruluşunda yer alan askeri spor kulüpleri teklife göre tescil edilerek, spor faaliyetlerine katılabilecek ancak teklifin spor faaliyetlerine katılımı düzenleyen hükümleri hariç diğer hükümler bu kulüpler hakkında uygulanmayacak.

Öte yandan, teklifte üzerinde iktidar ve muhalefetin ortak önergeleriyle bazı maddelerde değişikliğe gidildi.

TESCİL EDİLEN KULÜPLERİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ ŞARTI TEKLİFTEN ÇIKARILDI

Buna göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil edilen spor kulüplerinin, tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde İçişleri Bakanlığına bildirileceğine ilişkin düzenleme de ortak önergeyle teklif metninden çıkarıldı.

Nefret ve ayrımcılık suçlarından mahkum olanların da spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme veya ilgili kurul kararının kesinleştiği tarihte kendiliğinden sona erecek. Birleşme ve mal varlığının devri işlemleri, spor federasyonu tarafından belirlenen sezonun sona erdiği ve tescil edildiği tarihten itibaren yeni sezon başlangıcına kadar yapılabilecek.

"Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanunu'nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı haklarında kovuşturma yürütülen kişilerin görevden uzaklaştırılması durumunda yerleri yedek üyelerle tamamlanacak.

SPOR KULÜBÜ ÜYELİKLERİ İÇİN ÖZEL KOŞULLAR ARANMAYACAK

"Spor kulüplerinin tüzüklerinde üyeliği hukuka aykırı şekilde sınırlayacak hükümlere yer verilmeyeceğine" ilişkin düzenleme ise teklif metninden çıkarıldı. Bir spor kulübüne üyelik için özel koşullar aranmayacak ve kişinin fiil ehliyetine sahip olması yeterli görülecek. Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılacak ve kulüp yönetim kurulunca 30 gün içinde karara bağlanacak. Sonuç, başvuru sahibine yazılı bildirilecek. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilecek.

Üyelik için ilgili mevzuat veya tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erecek. Üyelik başvurusu, tüzükte gösterilen sebepler dışında ancak haklı sebeple reddedilebilecek.