Gazete veya haber ajanslarında faaliyet gösteren, haberleri çalıştığı kuruluşlara servis eden ve kaleme alan kimseler muhabir olarak tanımlanır. Savaş muhabiri, spor muhabiri, foto muhabiri… Vb. çeşitli alanlarda çalışanları vardır. Bunların içinde en az diğer dallardaki kadar zor ve yorucu şartlarda çalışan muhabir, spor muhabirleridir.

Spor Muhabirinde Olması Gereken Özellikler

Öncelikle her muhabir gibi biraz kuşkucu olmalı ve edindiği haberle ilgili başka kaynaklardan teyit almalıdır. Muhabirliğini yaptığı spor dallarıyla alakalı ayrıntılı ve teknik bilgilere sahip olmalı, spor camiasındaki kişilerle diyalogları, iletişimi sağlam olmalıdır. Haberi anında servis etmek için kullandığı teknolojik unsurlara hâkimiyeti yüksek düzeyde olabilmelidir. Kendi anadiline; konuşma, yazma ve dilbilgisinde hâkim olmalıdır. İlaveten başka bir yabancı dil bilmesi ya da öğrenmesi de kendine büyük avantajlar sağlayacaktır. Yerinde ve doğru sorular sormayı bilmeli ve sormaktan çekinmemeli, kendisine duyduğu özgüveniyle kendini gösterebilmelidir. Sağlık yönünden bir engeli olmamalı, her türlü hava ve iklim koşuluna, hazırlıklı ve dayanıklı olmalıdır. Muhabirliğini yaptığı spor dallarındaki taraftarların ruhunu iyi tanımalı bilmeli, bunu haberlerinde de doğru yansıtabilmelidir.

Spor Muhabiri Olmak İçin…

Kişi, bir spor muhabirinde sahip olması gereken özelliklere sahipse veya sahip olmaya gönüllüyse, öncelikle lisans mezunu olmak şartıyla bu yola çıkabilir. Mezun olduğu lisans eğitimi, iletişim alanında ise daha avantajlı durumda olur. Çünkü teorik olarak aldığı bilgiler sayesinde bir adım önde başlayacaktır gönüllü olduğu mesleğe. Diksiyonu düzgün olmalı, bu konuda eksikleri varsa diksiyonla ilgili eğitim almalıdır. Ajansların ve kanalların zaman zaman duyurularını takip ederek, muhabirlik sınavına başvurur ve kabul edilmesi durumunda bu mesleğe ilk adımını atmış olur.