Bursaspor Kulübü’nün yeni tüzüğüne, “Başvuru süresi içinde geçerli bir Başkan adaylık başvurusu yapılmamışsa, Genel Kurul bir defaya mahsus geri bırakılır. Bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur. Yeni genel kurul tarihi, adaylık süreci sıfırdan ele alınarak; ilk toplantı ve çoğunluk sağlanamaması halinde gerçekleştirilecek ikinci toplantı tarihi arasında 7 gün ve geriye bırakma tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yapılacak şeklinde belirlenir. Mevcut Yönetim Kurulu yeni yönetim seçilene kadar görevine devam eder.

Gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında (yarıda kalma vb) herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu seçilememesi halinde, mevcut Yönetim Kurulu 30 (otuz) gün içerisinde yapılacak çoğunluk aranmayacak olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görevine devam eder. Bu nedenle geri bırakılacak seçime aynı aday listeleri ile girilir. Başkan adaylarının tümünün çekilmesi durumunda ise yeni genel kurul ilanı yapılarak süreç en baştan başlatılır” şeklinde madde eklendi…

Yeni tüzükle birlikte Denetleme Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları arttı.

Kaynak: Olay