Bursaspor kulübünden yapılan açıklama şöyle; "Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 1. Toplantısının 17 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 11.00'da Sütaş Timsah Park'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde 2. Toplantının 25 Haziran 2023 Pazar günü saat 14.30'da Sütaş Timsah Park'ta çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir."

GÜNDEM

1. Açılış,

2. Genel Kurul Divanı başkan ve üyelerinin seçimi,

3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

4. Gündemin Genel Kurul'a sunulması,

5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali raporların okunması,

6. Denetim Kurulu Raporu'nun okunması,

7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi,

8. Yönetim Kurulu'nun ibrası,

9. Denetim Kurulu'nun ibrası,

10. Tüzüğümüzün 22/g maddesi gereği kulübümüz şirketlerine ve iştiraklerine ait hisselerin satılması, devredilmesi ve yasaların öngördüğü her türlü hal ve şekilde değerlendirilebilmesi için yeni seçilecek olan Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi,

11. Tüzüğümüzün 22/h maddesi gereği yeni seçilecek olan Yönetim Kurulu'na taşınmaz mallar alınması için yetki verilmesinin görüşülmesi,

12. Tüzüğümüzün 22/i maddesi gereği yeni seçilecek olan Yönetim Kurulu'na taşınmaz malların satılması için yetki verilmesinin görüşülmesi,

13. Başkan adaylarının konuşmaları, Bağımsız Denetim Kurulu adayı çıkması halinde Bağımsız adayların konuşması,

14. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Delege Kurulu seçimi,

15. Dilek ve Temenniler,

16. Kapanış.

Editör: Haber Merkezi