Bursaspor Vakfı 15. Olağan Genel Kurulu, Vakıf senedinin 9. Maddesi gereğince 29 Şubat 2024 tarihinde Saat 14:00'de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 14 Mart 2024 tarihinde Saat 14:00'de, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

Vakıf Başkanı 
Ali Haydar ADEMOĞLU Vakıf Başkanı 

GÜNDEM 

1- Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu, 
2- Başkanlık Divanının oluşturulması ve imza yetkisi verilmesi, 3- 2021 ve 2022 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması ve görüşülmesi, 
4- 2021 ve 2022 Yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi, 
5- Yönetim Kurulu ve denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 
6- Vakfa yeni üye alınmasının görüşülmesi, 
7- Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin  seçimi, 
8- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ücretinin tespiti, 
9- Dilek ve temenniler

Editör: Haber Merkezi