Açıklamada kulübün taşınmazları ile ilgili bir paylaşımda bulunuldu. İşte o açıklama;

16 - 23 Mayıs 2014 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda ele alınan gündemin 11. maddesi, yeni seçilecek yönetim kuruluna verilecek olan borçlanma yetkisi ile ilgili görüşme ve karar içermektedir.

Tüzüğümüzün 22. maddesinin f bendine dayanılarak borçlanma yetkisi verilmiştir. Bu maddeye göre kulübümüzün herhangi bir taşınmazı, arsası veya binası satılamaz.

Bursaspor'un herhangi bir taşınmazının satışı için tüzüğümüzün 22. maddesinin i bendinin genel kurul gündeminde yer alması veya genel kurul esnasında divana teklif verilip i bendine göre satış yetkisi oylanarak genel kurul gündemine dahil edilmesi gerekir.

Ancak o genel kurulda bu söz konusu edilmemiştir. Özetle, tüzüğümüzün 22. maddesinin f bendine dair verilen genel kurul yetkisi aynı maddenin 1. bendine göre uygulanamaz. Maalesef uygulanmamıştır.

Bursaspor'a ait olan 428 ada 1 parsel 26,776. organize sanayi bölgesinde bulunan arsası önce bölünmüş bir bölümü o günün Bursaspor yönetiminde görev alan şahısların uhdesine geçmiştir. 13,388 m2. Diğer bölümü ise 428 ada 3 parsel 12,452 m2, 3 parsel 1566 ada 1070 m2 Bursaspor'a bırakılmıştır. Daha sonra 2014 yılında görevde olan mevcut yönetim kurulu tarafından yetkisizce satılmıştır. Oysa dernek tüzüğüne göre taşınmazların tüzüğümüzün 22. maddesiince i bendince genel kurulda oylanarak yetki alınarak satılabilir. Bahse konu 3 parselden oluşan taşınmazlar kulüp kayıt ve tutanaklarına göre herhangi bir genel kuruldan ne yetki alınmış, ne de gündeme gelmiştir.

Soruyoruz: Bursaspor'a ait olan bu taşınmazlar kimler tarafından ve ne amaçlanarak elden çıkartılmıştır? Bu hukuksuzluğu kamuoyuna ile paylaşırken Bursaspor'un haklarını korumak için dava yoluna gideceğimizi de paylaşmak isteriz.

Saygılarımızla, Bursaspor Yönetim Kurulu adına Başkan Recep Günay.

3kamuoyuna-duyuru_164a85db3d6f534kamuoyuna-duyuru_164a85db8299b92kamuoyuna-duyuru_164a85da5063d91kamuoyuna-duyuru_164a85da17d01b

kamuoyuna-duyuru_164a85dc20871ekamuoyuna-duyuru_164a85dc46f53dkamuoyuna-duyuru_164a85dc006879kamuoyuna-duyuru_164a85dbded717kamuoyuna-duyuru_164a85dbbcd81b

Editör: Haber Merkezi