banner320

banner301

banner300

Yotube Bursasporx.com

Bursaspor Fenerbahçe maçı için Tahkim Kurulun'dan karar çıktı

Bursasporlu taraftarların merakla beklediği Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Tahkim Kurulu'nun 18 Şubat 2016 günü (9) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek, kararları resmi sitelerinden yayınladı.

Bursaspor 18.02.2016, 20:43
Bursaspor Fenerbahçe maçı için Tahkim Kurulun'dan karar çıktı

Buna göre Bursaspor'un bu hafta oynayacağı Fenerbahçe karşılaşması seyircisiz oynanacak.



İşte alınan kararların Tümü;

1- E.2016/40

İskenderun Spor 1967 Kulübü'nün, Antalya Spor A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 13.01.2016 tarih ve E.2014/34, K.2016/5 sayılı kararına ilişkin dosya incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa bir aykırılık olmadığı anlaşılmakla başvurunun reddine, kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2016/67);

2- E.2016/42

Bursa Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 11.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/659, K.2015-2016/774 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri de izlenmek suretiyle tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

- PFDK'ca; Bursa Spor Kulübü'ne taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyleFDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ceza verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- PFDK'ca; Bursa Spor Kulübü'ne taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca150.000.-TL para cezası verilmesinde, FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton ve Kale Arkası Güney tribününe giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- PFDK'ca; Bursa Spor Kulübü'ne anons sisteminin çalışır bir şekilde bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 15.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- Ayrıca başvuruda; Kurulumuzun 2015/141 E., 2015/148 K. sayılı ve 09.05.2015 tarihli kararı emsal gösterilerek, saha olayları nedeniyle verilen 1 resmi müsabakayı kendi sahasında "seyircisiz oynama cezası" ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle verilen "seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi cezası"nın infaz sırası değiştirilerek, Kulübün kendi sahasındaki ilk müsabakasında sadece "elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi cezasının infaz edilmesi"; "1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasının" ise takip eden müsabakada infaz edilmesi talep edilmişse de;

· Emsal gösterilen karara esas müsabakada; PFDK'ca saha olayları nedeniyle "seyircisiz oynama", çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle "tribün kapatma ve tribünlerdeki seyircilerin kartlarının blokesine" karar verildiği; nitelik itibariyle "tribün kapatma" cezasının da kısmî (kapatılan tribün kadar) bir "seyircisiz oynama cezası" mahiyetinde olduğu ve bu durumda "seyircisiz oynama cezası" ile "tribün kapatma cezası"nın aynı anda infazı mümkün olamayacağından infaz sıralarının kararda belirtilmesi gerektiği;

· Yine emsal gösterilen kararda; "kartların blokesi cezası" ile "seyircisiz oynama cezasının" aynı mahiyette olmaması ve tribün kapatma cezası ile aynı anda infazında sakınca da olmaması nedeniyle "infaz sırası" tartışmasına dâhil edilmediği; nitekim "kartların blokesi cezasının", "tribün kapatma cezası" ile aynı anda ve aynı müsabakada infaz edildiği;

· Öte yandan "seyircilerin kartlarının blokesinin", takip eden müsabakanın "seyircili" oynanmasına da engel olmadığı, bu yönüyle de "seyircilerin kartlarının blokesi cezası"ile "seyircisiz oynama cezasının" infazının zaman veya sıra bakımından çekişmediği anlaşılmakla;



 

Bursa Spor Kulübü'nün, "seyircisiz oynama cezası" ile "kartların blokesi cezasının" infaz sırasının yer değiştirilmesine dair talebinin reddine; 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasının derhal infazına; "Maraton ve Kale Arkası Güney tribününe giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi" cezasının ise, kulübün kendi sahasında "seyircili" oynayacağı ilk resmi müsabakada infazına oybirliği ile(K.2016/56);

3- E.2016/43

Bolu Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 11.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/669, K.2015-2016/766 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

- PFDK'ca; Bolu Spor Kulübü'ne takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 6.750.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- Her ne kadar PFDK'ca; Bolu Spor Kulübü'ne taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca20.000.-TL para cezası verilmiş ise de, FDT'nin disiplin ihlaline uyan hükmü uyarınca disiplin ihlaline karşılık gelen cezanın 10.000.-TL para cezası şeklinde belirlendiği görüldüğünden, PFDK'ca verilen cezanın 10.000.-TL para cezasışeklinde düzeltilerek onanmasına; FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton tribününe giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- PFDK'ca Bolu Spor Kulübü'ne, cezaların birleştirilmesi suretiyle verilen toplam 26.750.-TL para cezasının, 16.750.-TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından Bolu Spor Kulübü'nün "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine, oybirliği ile (K.2016/57);

4- E.2016/44

Kuşadası Spor Kulübü futbolcusu Emrah Sansar'ın, AFDK'nın 11.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/1063, K.2015-2016/1269 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; AFDK'ca Kuşadası Spor Kulübü futbolcusu Emrah Sansar'a hakeme hakarette bulunması nedeniyle FDT'nin 44/2-a. maddesi uyarınca 10 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2016/58);

5- E.2016/45

Çatalca Gençlik ve Spor Kulübü'nün, futbolcusu Aykut Çakay ile ilgili PFDK'nın11.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/645, K.2015-2016/772 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

- PFDK'ca Çatalca Gençlik ve Spor Kulübü'ne, futbolcusu Aykut Çakay'a rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500.-TL para cezası verilmesindesübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile (K.2016/59);

6- E.2016/46

Trabzon Spor A.Ş. görevlisi Mesut Kabahasanoğlu'nun, PFDK'nın 11.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/660, K.2015-2016/763 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri de izlenmek suretiyle tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; izlenen görüntülerden ve temsilci raporundan, Trabzon Spor A.Ş. görevlisi Mesut Kabahasanoğlu'nun müsabaka hakemine yönelik eylemini işlediği sırada hakem soyunma odası koridorlarında bulunmadığı, bulunduğu yerin delegasyon alanı olduğu; bu haliyle sabit görülen "müsabka hakemine hakaret" eylemi nedeniyle FDT'nin 41/1-c. maddesinin uygulanması gerektiği anlaşılmış olup PFDK'ca Trabzon Spor A.Ş. görevlisi Mesut Kabahasanoğlu hakkında uygulanan FDT'nin 39/2. maddesinin, "eyleme uyan FDT'nin 41/1-c maddesi" olarak düzeltilmesine, buna göre PFDK'ca verilen 6 ay hak mahrumiyeti cezasının, 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı şeklinde düzeltilerek onanmasına,oybirliği ile (K.2016/60);

7- E.2016/47

Bursa Spor Kulübü idarecisi Suat Paçacı'nın, PFDK'nın 11.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/659, K.2015-2016/774 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; PFDK'ca Bursa Spor Kulübü idarecisi Suat Paçacı'ya, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2016/61);

8- E.2016/48

Konya Ereğli Spor Kulübü'nün, futbolcusu Yunus Aydın ile ilgili AFDK'nın 16.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/1068, K.2015-2016/1376 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; AFDK'ca Konya Ereğli Spor Kulübü futbolcusu Yunus Aydın'a, ihraç sonrası hakemlere sözle hakaret etmesi nedeniyle FDT'nin 41/1-a. maddesi uyarınca ihraç olması nedeniyle oynamaması gereken ilk resmi müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde (kırmızı kart gereği 1 maç + 3 maç = 4 maç) sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığındanitirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2016/62);

9- E.2016/50

Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün, futbolcusu Olcay Turhan ile ilgili PFDK'nın 11.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/641, K.2015-2016/782 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

- PFDK'ca Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün futbolcusu Olcay Turhan'ın rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşıdığı anlaşıldığından Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü futbolcusu Olcay Turhan "yaptırımın ertelenmesi" talebinin kabulüne, PFDK'ca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasından henüz infaz edilmeyen yalnız 1 resmi müsabakadan men cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine, oybirliği ile(K.2016/63);

10- E.2016/51

Antalya Spor A.Ş.'nin, PFDK'nın 11.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/664, K.2015-2016/775 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

- PFDK'ca Antalya Spor A.Ş.'ne stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 43. maddesi uyarınca 200.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından,itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- PFDK'ca Antalya Spor A.Ş.'ne taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. Kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca 150.000.-TL para cezası verilmesinde, FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney kale arkası ve Kuzey kala arkası tribününe giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- PFDK'ca cezalarının birleştirilmesi suretiyle Antalya Spor A.Ş.'ne toplam 350.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından Antalya Spor A.Ş.'nin "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine oybirliği ile (K.2016/64);

11- E.2016/52

Fenerbahçe A.Ş.'nin, başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili PFDK'nın 11.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/664, K.2015-2016/776 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

- PFDK'ca Fenerbahçe A.Ş. başkanı Aziz Yıldırım'a sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile (K.2016/65);

12- E.2016/53

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.'nin, PFDK'nın 11.02.2016 tarihli ve E.2015-2016/672- K.2015-2016/755 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine,

- PFDK'ca Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.'ne, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca50.000.-TL para cezası verilmesinde, FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kapalı tribününe giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliği ile; (K.2016/66);

13- E.2016/49

Çine Madran Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 11.02.2016 tarih ve E.2015-2016/644, K.2015-2016/795 sayılı kararına itirazına ilişkin dosya incelendi. Dosyanın incelemeye alınmasına;

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4